Actievoorwaarden Voorjaarsgeschenk 2019

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie van het voorjaarsgeschenk. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels

 1. De winactie wordt uitgeschreven door BOMA Nederland B.V. gevestigd te Eindhoven.
 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier compleet hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.
 5. De looptijd van de actie geldt alleen t/m juni 2019.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Er is 1 winnaar.
 9. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, waarna wij de adresgegevens opvragen om de prijs naar toe te sturen of af te geven.
 10. BOMA Nederland kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Medewerkers van BOMA Nederland en BOMA NV zijn uitgesloten van deelname.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door BOMA Nederland voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door BOMA Nederland.
 16. BOMA Nederland handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de BOMA Nederland via: +31 40 851 90 60 of per e-mail via: nederland@boma.eu. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.